Udvikle færdigheder eller kompetencer i specifikke fag

For dig, der vil ”performe” bedre, end du er vant til skole- / eller uddannelsesmæssigt. I samarbejde finder vi ind til ”kernen” af det, du vil blive bedre til. Det kan fx være et specifikt fag, at udvikle dig til at sige mere i timerne, få et løft i karakter, blive bedre til at formulere dig på skrift, forstå en konkret disciplin i et fag som fx tysk grammatik, ligningsløsning eller opbygningen af det periodiske system. Vi laver, hvis du er under 18 år, en aftale sammen med dine forældre og begynder at øve os. Det vil typisk være 2 – 5 møder fordelt over 1 – 3 måneder. Min erfaring gennem 15 år med undervisning i primært 9. og 10. klasse gør, at jeg kan give dig værktøjer, redskaber og læring, så du både kommer videre i livet, og det som kan virke som “bump på vejen” istedet kan være medvirkende til, at du vokser som menneske.