Tilbage i uddannelse

Tilbud om at lave undervisning for børn og unge i eget hjem eller privat i mit hjem med det formål at gå i skole / (ud-) danne sig igen. Der er brug for at hjælpe børn og unge tilbage i skolen eller i (ud-)dannelse i et tæt samarbejde med forældrene.


1

Det er relevant først at afdække behovet, lære hinanden at kende, opnå en tillid og en tro. Kan vi nå ind til kerneopgaven / – problematikken? (Sorg, mobning, angst, skilsmisse, opdragelse / dannelse eller mangel på samme, computerspil osv.)


2

Det er vigtigst og optimalt at lave en aftale sammen med forældrene. Spørgsmålet er, hvordan vi lærer børn og unge menneskelighed (moral, etik, empati, dannelse)? Vi laver 3 mål i fællesskab i retningen mod det hele menneske og evaluerer løbende.


3

Vi udarbejder et ”skoleskema”, som er realistisk og med forventninger, så vi kan begynde at øve os.