Referencer

Dato: 12. januar 2020

Udtalelse fra mor til datter på 16 år

Min datter fik fuld fokus i en til en undervisning, hvilket var medvirkende til en bedre ramme for indlæring for hende end i en klasse med 25 elever. Min datter fik en oplevelse af, at hun kunne lære tysk, selv om hun troede det var umuligt. Min datter syntes ind imellem, at det var hårdt, men Michael kunne med sit særlige fokus på min datter både forstå og motivere hende. Min datter fik i forløbet positiv tilbagemelding om fremgang fra sin tysklærer i Folkeskolen. Min datter løftede sit niveau fra -03/00 til at bestå faget og i nogle tilfælde at ligge på karakteren 4. Forløbet har været medvirkende til, at min datter har fået en tro på, at selvom skolevejen er svær for hende, kan det alligevel lykkes gennem “ikke traditionelle” veje som fx e-learning. Min datter har efterfølgende læst enkeltfag (HF) igennem e-learning og er nu igang med at tage en EUD-uddannelse også igennem e-learning.

Dato: 12. januar 2020

Forældre til søn på nu 18 år, som jeg havde som elev fra sommeren 2017 til sommeren 2019 i ”klassen” på Fonden Ørting, udtaler.

Vi troede ikke, det var muligt for vores søn at få en 9. klasses afgangseksamen. Efter minimal faglig undervisning i 7. til 9. klasse kom Michael til at gøre en kæmpe forskel for vores søns faglige udvikling. En afgangseksamen kom i hus, og i dag går vores søn på EUD. Hvorfor gør Michael en forskel? Michael ser på de unge og møder dem der, hvor de er. Han formår at give undervisning med mening i og kommunikerer det klart og tydeligt, men stadig på en måde, der ikke virker som et krav. Michael lytter og involverer de unge i undervisningen, og det faglige udvikles nærmest, uden de opdager det. Vores søn udtaler: “Michael er god at tale med, og han er god til at forklare, så det er til at forstå”. At opnå faglige kompetencer har givet vores søn en tro på sig selv og en tro på fremtiden, hvilket Michael har en stor andel i. Vi giver Michael de bedste anbefalinger.

Dato: April 2020

Jeg bruger Jens Hardy som sparring og supervision

Jens Hardy Sørensen er specialist og supervisor i psykoterapi, privatpraktiserende psykolog (Skejby psykologpraksis) og forsker. Han er cand.psych. og forskeruddannet (forskningsstipendium) fra Aarhus Universitet. Han har mere end 30 års erfaring som klinisk psykolog og supervisor. Han er samtidig også en meget erfaren underviser, blandt andet som ekstern lektor ved Klinisk Institut, Fagområder for Psykiatri på Syddansk Universitet, og ved Ålborg, samt Aarhus universiteter. Han har i mange år været chefpsykolog og forskningsleder ved Psykiatrien i Region Syddanmark. Læs mere her