Profil

MICHAEL RASMUSSEN

Min passion har, siden jeg var konkurrencesvømmer og svømmetræner i min ungdom, været at ”tænde lyset” i forbindelse med mødet med andre mennesker både uformelt, formelt og i høj grad gennem undervisning.

ERFARING

JANUAR 2020–

LÆRINGSHUS.DK, ODDER

Opstart af egen virksomhed. Fokus er på at hjælpe børn og unge, der er faldet ud af skolesystemet af den ene eller anden grund, tilbage i (ud-)dannelse.

FEBRUAR 2020–

LÆRER INDENFOR SPECIALOMRÅDET, UNGDOMSSKOLEN SKANDERBORG

Undervisning i diverse fag med ansvar for matematik.

JUNI 2017 – DECEMBER 2019

LÆRER INDENFOR AUTISME SPEKTRET,FONDEN ØRTING, ODDER

Undervisning og ført til prøve i alle folkeskolens fag, 9. og 10. klasse (matematik, dansk, engelsk, tysk, idræt, naturfag, kulturfag), unge med diagnose indenfor autisme spektret. Fokus på samarbejde med lærerkolleger, forældre og pædagoger på institution om den enkelte unges faglige, sociale og personlige undvikling. Desuden var mit personlige fokus på at udvikle samarbejdet med forældrene om deres søn eller datter, så det fulde potentiale blev udfoldet.

JANUAR 2017– MAJ 2017

SOCIALPÆDAGOG, BØRNE- OG FAMILIEHJEMMET BAKKEVEJ, HORNSYLD

Socialpædagog for børn fra dysfunktionelle familieforhold. Fokus på gennem dialog og aktiviteter at skabe en normal dagligdag.

AUGUST 2015 – JUNI 2016

FOLKESKOLELÆRER, DAGNÆSSKOLEN, HORSENS

Undervisning i 5., 6., 7. og 9 årgang i fagene matematik, idræt, svømning, tysk og fysik. Klasselærer. Arrangør af skolerejser til Berlin og Bornholm. Folkeskolens afgangsprøver i matematik og fysik samt censorerfaring. Min nysgerrighed på, hvordan folkeskolen fungerer, fik mig til at søge praksiserfaring.

AUGUST 2005– NOVEMBER 2016

EFTERSKOLELÆRER, HOU MARITIME IDRÆTSEFTERSKOLE, ODDER

Kontaktlærer, lærer og underviser, tillidsrepræsentant, personalerådsformand. Undervisning i matematik, fysik, tysk, svømning, diverse idræt (badminton, løb, mtb, boldspil, adventurerace, atletik, skiinstruktør mv.), deltaget og arrangeret diverse skiture, overlevelsesture mv. Dannelse gennem uddannelse og det hele menneske i fokus er hele efterskoletanken og  – ideen.

Erfaring med at føre cirka 40 elevhold til folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse . Samt været censor for cirka 20 elevhold også i 9. eller 10. klasse.

AUGUST 2004 – JUNI 2005

FOLKESKOLELÆRER, RATHLOUSKOLEN, ODDER

Undervisning indenfor specialområdet i 4. klasse samt diverse fag.

AUGUST 2003 – JUNI 2004

LÆRER OG PÆDAGOG, ODDER LILLE FRISKOLE, ODDER

Undervisning i tysk på 8. og 9. årgang samt pædagog i fritidsdelen.

FEBRUAR 1997 – FEBRUAR 2003

SALGSKONSULENT, BILHUSET ERIK DAM A/S, RISSKOV

Ansvar for salg af nye og brugte biler til private og virksomheder. Herunder salg og rådgivning af finansiering. Samt ansvar for markedsføring. Teamsamarbejdet i et stort bilhus hvor alle muligheder var til stede, fik jeg øjnene op for. Vi skulle konkurrere både som bilhus, men også internt sælgerne imellem, og hvordan man så gør det på en god måde i et familieejet firma, var et felt, som jeg nød at være i.

FEBRUAR 1996 – JANUAR 1997

SALGSKONSULENT, BILHUSET JØRGEN ØSTERGAARD A/S MAZDA OG SUZUKI

Ansvar for salg af nye og brugte biler. Min interesse for biler fik mig til at søge job som bilsælger, og som jeg fik at vide, så gik der 3 måneder, før jeg vidste, om jeg kunne sælge biler. Det kunne jeg og blev mere og mere nysgerrig på at lave det gode salg til gavn for både firmaet, kunden og mig selv.

AUGUST 1994 – MAJ 1995

VÆRNEPLIGTIG I SØVÆRNET, FREDERIKSHAVN

Sejlende tjeneste. Talsmand på minelæggeren Falster. Landstalsmand for 3. eskadre.

AUGUST 1992 – JUNI 1994

KONTORELEV MED SPEDITION SOM SPECIALE, S+B SHIPPING A/S, RISSKOV

Kontorarbejde, kontakt, salg og arbejde med kunder og chauffører, udstationeret i Tyskland.

UDDANNELSE

2012 / 2013

DIPLOMMODUL, IT OG DIGITALE LÆREMIDLER I MATEMATIK, ÅRHUS SEMINARIUM

Ansvar for at implementere IT som i høj grad et hjælpemiddel i undervisningen.

2007 / 2008

UDDANNELSE TIL TILLIDSREPRÆSENTANT, FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

Efter at være blevet opfordret til og senere valgt som tillidsrepræsentant var uddannelsen med til at give mig en større indsigt i de kræfter, der ligger i samarbejde, dialog, empati og det at kunne forhandle og stå sammen i processer og beslutninger.

2002 / 2006

LÆRERUDDANNELSEN PÅ CVU SØNDERJYLLAND, HADERSLEV

Linjefag i matematik, engelsk, tysk og idræt (herunder svømning). Uddannelsen var med til at danne mig i en ny retning. Fra at være salgskonsulent fik jeg et større fokus på at kunne være med til at påvirke mennesker i en dannelsesmæssig sammenhæng. Herunder i høj grad mig selv.

1992 / 1994

KONTORUDDANNELSE MED SPEDITION SOM SPECIALE, S+B SHIPPING A/S, RISSKOV

Med fokus på kunder i ind- og udland, samarbejdspartnere, kolleger, samarbejde, lagerarbejde, sprog (primært dansk og tysk) fik jeg en grunddig og praksisnær uddannelse indenfor spedition.

KVALIFIKATIONER

Som lærer er jeg uddannet til at være selvledende, nysgerrig og iderig.

Balancen mellem familie, arbejde og fritid er et fokus, som jeg nyder at arbejde med.

Dannelse og almindelig opdragelse er et livsgrundlag for alle mennesker.

Hvordan man lærer at blive et normalt, velfungerende menneske har altid optaget mig.

PRIVATMENNESKET MICHAEL

Jeg er på mange måder en almindelig familiefar på 47 år. Jeg har hele mit liv været nysgerrig på, hvad der har været med til at forme mig, og hvad der i fremtiden vil være med til at danne mig. Dannelse, uddannelse, dialog / samtale, psykologi i mødet med andre mennesker har altid vægtet meget højt i mit fokus. Privat er jeg gift med Vibeke på 20. år, og sammen har vi 3 børn (Daniel 22 år, Emilie 20 år, Rebecca 15 år). Vi bor også på 20. år i Odder, hvor vi har basen for vores familie. Mine interesser går fra løb, cykling, hockey med naboerne, træning i fitness-centret, samt vigtigst godt samvær med familien, gode venner og relationer. Som familie værdsætter vi både dagligdagen, men også rejser og oplevelser.